Szczecin
w Szczecinie przed kościołem pw. Serca Jezusowego wzniesiono krzyż z kwiatów, przy którym zebrała się grupa 50 osób wznosząc okrzyki: „Niech żyje Jurczyk", „Puścić Lecha - wziąć Wojciecha" - zatrzymano 7 osób.