Bielsko - Biała
w Wadowicach oblano farbą pomnik funkcjonariuszy MO i SB, poległych w walkach z reakcyjnym podziemiem.