Opole
w Głuchołazach ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.