Włocławek
w ośrodku odosobnienia we Włocławku grupa 33 internowanych ogłosiła protestacyjną głodówkę przeciwko nowej ustawie o związkach zawodowych.