Gdańsk
od godz. 6°° przerwano pracę, bądź ją pozorowano, jako protest przeciwko nowej ustawie o związkach zawodowych w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina w Gdańsku,- [Gdańska] Stocznia Remontowa w Gdańsku,- Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni,- Zarząd Portu w Gdańsku,- Zakłady Opracowań Urządzeń Elektronicznych i Automatyki „Elmor" w Gdańsku,- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku,- ok. godz. 10.00 przed bramą Stoczni [Gdańskiej] im. Lenina w Gdańsku zaczęły gromadzić się grupy osób. Tłum doszedł w godzinach popołudniowych do 1,5 tysiąca osób i ruszył w kierunku Dworca Kolejowego Gdarisk-Główny i Komitetu Wojewódzkiego PZPR, budowano barykady, podpalono samochód Prezydenta Miasta Gdańsk, wznoszono okrzyki: „Oddajcie nam «Solidarność»", „Precz z juntą", „Uwolnić Lecha". Do rozproszenia użyto oddziałów zwartych - zatrzymano 54 osoby,- obrzucono kamieniami budynek Konsulatu [Generalnego] ZSRR w Gdańsku,- przed siedzibą b. Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" w Gdańsku-Wrzeszczu zebrała się grupa ok. 300 osób - obrzucono kamieniami budynek Konsulatu ZSRR w Gdańsku,