Katowice
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Kamieniec spłonęła stodoła - straty materialne ok. 1,5 miliona złotych.