Wrocław
wybito szyby w pomieszczeniach Komitetu Zakładowego PZPR na węźle kolejowym Wrocław-Główny.