Legnica
w Lubinie grupa 150 osób wystawiła 2 krzyże, przy których zaczęto składać kwiaty i zapalać znicze.- w miejscowości Żukowice ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która usiłowała podpalić budynek miejscowego posterunku MO.