Włocławek
w Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku ujawniono nielegalną organizację, złożoną z uczniów pod nazwą Chrześcijańska Organizacja Młodzieżowa, której członkowie - 9 osób - zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.