Warszawa
w Warszawie podpalono pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, oblewając go uprzednio łatwo palnym płynem.