Lublin
oddano strzał z karabinu do pełniącego służbę na nastawni kolejowej w Kownatkach pracownika PKP.