Katowice
w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach przecięto w 8 miejscach taśmę przenośnika węglowego,- w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast" na poziomic 500 metrów wrzucono przedmioty metalowe do reduktora taśmociągu, powodując jego uszkodzenie.