Gdańsk
czerwoną farbą pomalowano drzwi mieszkania zajmowanego przez prezesa Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL w Gdańsku.