Gdańsk
w Stoczni „Wisła" w Gdańsku zatopiono częściowo budowany katamaran przez odkręcenie zaworów pływaków.