• 13 grudnia 1981

  Łódź
  przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" w Łodzi zebrał się agresywny ok. 1000--osobowy tłum. Z budynku przez megafony nadawano wrogie wypowiedzi przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz kolportowano ulotki, nawołujące do zorganizowania strajku powszechnego.
 • 13 grudnia 1981

  Wrocław
  w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach:- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu,- Politechnika Wrocławska,przed większymi zakładami pracy na terenie Wrocławia wystawione zostały pikiety.
 • 13 grudnia 1981

  Warszawa
  w Hucie Warszawa zorganizowano strajk protestacyjny w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.
 • 13 grudnia 1981

  Tarnów
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki okupacyjne w budynkach urzędów gminnych w miejscowościach Jodłowa i Brzostek,w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni zorganizowano strajk okupacyjny.
 • 13 grudnia 1981

  Szczecin
  zorganizowano strajk okupacyjny w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.
 • 13 grudnia 1981

  Siedlce
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Odlewni Zakładów „Stalchemia" w Siedlcach ogłoszono strajk okupacyjny
 • 13 grudnia 1981

  Płock
  w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku zorganizowano strajk protestacyjny w związku z ogłoszeniem stanu wojennego.
 • 13 grudnia 1981

  Lublin
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk okupacyjny w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL[„Świdnik"] w Świdniku,- w tym samym dniu w Cukrowni „Lublin" usiłowano zorganizować strajk okupacyjny wśród załogi zatrudnionej w ruchu ciągłym,- strajki okupacyjne zorganizowano w tym samym dniu w:- Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet" w Lublinie,- Uniwersytecie Lubelskim im. Marii Curie-Skłodo-wskiej,
 • 13 grudnia 1981

  Legnica
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk okupacyjny w Hucie Miedzi [„Głogów"] w Głogowie.
 • 13 grudnia 1981

  Krosno
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk okupacyjny wśród pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym w [Sanockich] Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil" w Sanoku.
 • 13 grudnia 1981

  Kraków
  w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- zajezdnia autobusowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowej Hucie,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Nowej Hucie.
 • 13 grudnia 1981

  Konin
  zorganizowano na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego strajk okupacyjny w Hucie Aluminium [„Konin"] w Koninie.
 • 13 grudnia 1981

  Kielce
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk części załogi w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • 13 grudnia 1981

  Katowice
  na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego zorganizowano strajki okupacyjne w następujących zakładach pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy",- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP",- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica".
 • 13 grudnia 1981

  Elbląg
  w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzyniu ogłoszono strajk okupacyjny, w którym uczestniczy 800 pracowników
 • 13 grudnia 1981

  Ciechanów
  w Działdowie zorganizowano nielegalne zebranie miejscowych aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym podjęto decyzje o organizowaniu strajków.
 • 14 grudnia 1981

  Łódź
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakład Energetyczny Łódź-Miasto,- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-- Widzew,- [Łódzkie] Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju [,,Unitex"] w Łodzi,- Zakłady „Eltra" w Łodzi,- Zakłady Odlewnicze w Łodzi,- Zakłady Chemiczne „Boruta" w Zgierzu,- [Zjednoczonej Zakłady Urządzeń Technicznych „Uniprof w Łodzi - strajk podjęło 250 pracowników na 1000 zatrudnionych,- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne" „Teofilów" w Łodzi wraz z filią w Ozorkowie - w strajku bierze udział 2700 pracowników,- Zakłady Maszyn Elektrycznych „Ema-Eltra" w Łodzi - strajkuje 900 osób,- Zakłady Produkcji Pianki Poliuretanowej w Łodzi- w strajku bierze udział 2000 pracowników,
 • 14 grudnia 1981

  Zamośc
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego przerwało pracę 120 pracowników w Biłgoraj skich Zakładach Naprawy Samochodów [w Biłgoraju]
 • 14 grudnia 1981

  Wrocław
  zorganizowano strajki okupacyjne w następujących zakładach:- Fabryka Wagonów „Pafawag" we Wrocławiu - w strajku bierze udział 3500 pracowników,- Dolnośląskie Zakłady [Wytwórcze] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu -w strajku bierze udział 2 tysiące pracowników na 4 tysiące zatrudnionych,- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w strajku uczestniczy 3,5 tysiąca pracowników,- Zakłady „Mera-Elwro" we Wrocławiu - w strajku bierze udział 4 tysiące pracowników,- Zakłady „Dolam" - w strajku uczestniczy 1500 pracowników,- Zakłady „Archimedes" we Wrocławiu,- Spółdzielnia Usług Motoryzacyjnych [i Komunikacyjnych] „Spolmot" we Wrocławiu,- Uniwersytet Wrocławski [im. B. Bieruta],- Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
 • 14 grudnia 1981

  Wałbrzych
  na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Thorez" w Wałbrzychu - w strajku uczestniczy 1300 osób,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda [w Nowej Rudzie] - na I zmianie nie przystąpiło do pracy 200 osób oraz nie dopuszczono do podjęcia pracy przez II zmianę,- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy- w strajku bierze udział 300 osób,- [Świdnickie] Zakłady Artykułów Technicznych w Świdnicy - w strajku uczestniczy 2620 osób,- Zakłady [Wytwórczej Aparatury Precyzyjnej [„Mera-Pafal"] w Świdnicy -do strajku przystąpiło 500 osób,- Dolnośląska Fabryka Krosien w Dzierżoniowie - strajk podjęło 1300 osób,- [Dolnośląskiej Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Silesiana" w Dzierżoniowie - w strajku bierze udział 200 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach Zdroju - do strajku przystąpiło 1100 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady [Technologicznych] Urządzeń Sterujących [,,Bester"] w Bielawie - strajk objął 2 tysiące osób,- [Jaroszowskie] Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Jaroszowie - w strajku uczestniczy 400 pracowników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych" - pracy nie podjęła II zmiana,- Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Silesia w Wałbrzychu - strajk podjęło 200 pracowników,