Wrocław
w warsztatach autobusowych i tramwajowych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu zniszczono gabloty informacyjno--propagandowe organizacji partyjnych PZPR.