Poznań
studenci III roku Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu nie przybyli na zajęcia z przedmiotu „Podstawy nauk politycznych", wyrażając w ten sposób protest przeciwko wykładowcy, który uprzednio krytykował działalność NSZZ „Solidarność" i NZS.