Ciechanów
w liceum ogólnokształcącym w Ciechanowie ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która planowała podjąć wrogą działalność.