Szczecin
w Szczecinie ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która podejmowała działalność w ramach nielegalnej organizacji pod nazwą Odrodzenie