Poznań
10 pracowników Zakładów „Telkom-Teletra" w Poznaniu zaczęło nosić plakietki z napisem: „Jestem wolnym człowiekiem".