Olsztyn
ponownie w Olsztynie podjęły pracę na falach ultrakrótkich dwie nielegalne radiostacje.