Legnica
o godz. 14°° nie przystąpiło do pracy 35 pracowników II zmiany Wydziału PR-2 w Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie, domagając się podwyż ki zarobków. Przerwa w pracy trwała l godzinę.