Kraków
w Krakowie grupa 15 osób usiłowała zorganizować „marsz szlakiem l kadrowej" - zatrzymano7 osób.