Kraków
w Wadowicach zamalowano tablicę na pomniku funkcjonariuszy MO i SB, poległych w walkach z reakcyjnym podziemiem.