Szczecin
na placu przed katedrą w Szczecinie zebrała się 600-osobowa grupa, która przemieszczając się następnie w różne rejony miasta, atakowała kamieniami interweniujących funkcjonariuszy MO - zatrzymano 272 osoby.