Gdańsk
400 pracowników zatrudnionych w Zakładach „Unitra" w Gdańsku odmówiło podjęcia premii uznaniowej za wyniki ekonomiczne 1981 roku, zarzucając jej niesłuszny podział - w zakładzie zatrudnionych jest 2600 osób.