Elbląg
od godziny 6°° pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 roku zaczęły podchodzić kilkuosobowe grupy, które zatrzymywały się w postawie zasadniczej na kilka sekund i skinieniem głowy oddawały honory. 6 maja na pomniku Ofiar Grudnia 1970 roku wywieszono flagę z napisem NSZZ „Solidarność" i umieszczono portret Lecha Wałęsy.