Warszawa
w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie wznowienia działalności przez NSZZ „Solidarność".