Szczecin
na 190-metrowym kominie w Zakładach Chemicznych „Police" umieszczono 2 flagi z napisem NSZZ „Solidarność" ubezpieczone ładunkiem wybuchowym.