Kraków
80 członków krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich podpisało petycję domagającą się przywrócenia działalności ZLP.