Warszawa
na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie ujawniono pogróżkową ulotkę o podłożeniu ładunku wybuchowego.