Częstochowa
w Częstochowie ujawniono pogróżkowy plakat wobec pracownika Komendy Wojewódzkiej MO.