Legnica
w Zakładach Górniczych „Konrad" w Niwinach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin.