Gorzów Wielkopolski
w Przedsiębiorstwie Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Międzyrzeczu dokonano dewastacji dekoracji okolicznościowej w świetlicy zakładowej.