Szczecin
ujawniono nieformalną 4-osobową grupę, złożoną z pracowników różnych zakładów pracy w Szczecinie, która zajmowała się kolportażem nielegalnego czasopisma „Feniks"