Katowice
dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" w Wodzisławiu Śląskim otrzymał pogróżkowy anonim.