Bielsko - Biała
w Żywieckiej Fabryce Śrub w Żywcu ujawniono ulotki z listą "kolaborantów" z czterech zakładów pracy.