Warszawa
w Warszawie nadano kolejną audycję nielegalnej radiostacji „Radia Solidarność" na falach ultrakrótkich.