Radom
w Elektrowni „Kozienice" [w Kozienicach] ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która prowadziła zakonspirowaną działalność związkową NSZZ „Solidarność".