Warszawa
na placu Zwycięstwa w Warszawie po zakończeniu uroczystej odprawy warty ponownie ułożono symboliczny krzyż z kwiatów, przy którym do późnych godzin wieczornych przebywała stale grupa 100-500 osób, śpiewając pieśni religijne.