Poznań
w Poznaniu na drzwiach kilku mieszkańzajmowanych przez oficerów WP wymalowano pogróżkowe napisy.