Skierniewice
w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skierniewicach pod firmą NSZZ „Solidarność" zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla powodzian.