Wrocław
we Wrocławiu ujawniono nieformalną, 7-osobową grupę pracowników różnych zakładów, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.