Warszawa
senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął uchwałę przeciwko łamaniu samorządności uczelni przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.