Kraków
wśród pracowników Walcowni Zgniatacz w Kombinacie Hutniczym im. W. Lenina w Krakowie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie wznowienia działalności przez NSZZ „Solidarność".