Bielsko - Biała
w Żywieckiej Fabryce Śrub w Żywcu ujawniono ulotki o charakterze pogróżkowym wobec osób - pracowników miejscowych zakładów pracy, które „wyróżniły się gorliwością we współpracy z władzą okupacyjną".