Bielsko - Biała
w Fabryce Aparatury Elektronicznej „Apena" w Bielsku-Białej zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla rodzin internowanych