Tarnobrzeg
operator koparki wagonowej w Cementowni „Ożarów" [w Ożarowie] przerwał pracę, protestując w ten sposób przeciwko zwolnieniom z pracy innych pracowników zakładu.