Katowice
strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Huta „Katowice". - w Rudzie Śląskiej pod drzwi mieszkań zajmowanych przez członków PZPR podrzucono pogróżkowe ulotki.