Szczecin
w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Kołbaczu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.